De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Collignon

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Collignon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Collignon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Collignon

Cumuleo