De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mario Conti

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Mario Conti
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Mario Conti

Cumuleo