De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Coolsaet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Coolsaet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Coolsaet

Cumuleo