De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Vanheste

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Vanheste
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Vanheste

Cumuleo