De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Cornil

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Cornil
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Cornil

Cumuleo