De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Corten

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Joseph Corten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Joseph Corten

Cumuleo