De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yvon Coulon

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvon Coulon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvon Coulon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvon Coulon

Cumuleo