De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Cremer

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Hubert Cremer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Hubert Cremer

Cumuleo