De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte Culquin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Brigitte Culquin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Brigitte Culquin

Cumuleo