De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent D'Altoe

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Laurent D'Altoe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Laurent D'Altoe

Cumuleo