De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Daerden

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Frédéric Daerden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Frédéric Daerden
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Frédéric Daerden

Cumuleo