De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole Dahner

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Nicole Dahner
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Nicole Dahner
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Nicole Dahner

Cumuleo