De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Dambre

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Dambre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Dambre

Cumuleo