De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc De Bruycker

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc De Bruycker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc De Bruycker
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc De Bruycker

Cumuleo