De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marinette De Cloedt

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marinette De Cloedt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marinette De Cloedt

Cumuleo