De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard De Putter

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard De Putter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard De Putter

Cumuleo