De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Vanpeperstraete

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacqueline Vanpeperstraete
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacqueline Vanpeperstraete

Cumuleo