De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Vanpraet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jurgen Vanpraet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jurgen Vanpraet

Cumuleo