De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie De Schrijver

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Annie De Schrijver
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Annie De Schrijver

Cumuleo