De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Armand De Troyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Armand De Troyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Armand De Troyer

Cumuleo