De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Debaugnies

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Debaugnies
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Debaugnies

Cumuleo