De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Debondt

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Debondt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Debondt

Cumuleo