De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Debruyne

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Maria Debruyne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Maria Debruyne

Cumuleo