De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Decerf

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Roger Decerf
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Roger Decerf

Cumuleo