De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Vanseveren

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Wim Vanseveren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Wim Vanseveren

Cumuleo