De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Deckmyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Johan Deckmyn
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Johan Deckmyn

Cumuleo