De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Oscar Decoster

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Oscar Decoster
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Oscar Decoster

Cumuleo