De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Vansteelant

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Wim Vansteelant
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Wim Vansteelant

Cumuleo