De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Defays

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Defays
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Defays
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Defays

Cumuleo