De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Deghilage

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Freddy Deghilage
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Freddy Deghilage
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Freddy Deghilage

Cumuleo