De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Delande

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Delande
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Delande

Cumuleo