De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Delangh

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Delangh
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Delangh

Cumuleo