De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Delava

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Joseph Delava
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Joseph Delava

Cumuleo