De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Delbeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Delbeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Delbeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Delbeck

Cumuleo