De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Delbeque

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Benoît Delbeque
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Benoît Delbeque

Cumuleo