De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilles Delcourt

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Gilles Delcourt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gilles Delcourt

Cumuleo