De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Delcroix

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Roger Delcroix
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Roger Delcroix

Cumuleo