De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Delepeleere

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Delepeleere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Delepeleere

Cumuleo