De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilbert Deleu

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Gilbert Deleu
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gilbert Deleu

Cumuleo