De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carine Delfanne

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Carine Delfanne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Carine Delfanne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Carine Delfanne

Cumuleo