De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Delhaise

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Delhaise
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Delhaise

Cumuleo