De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcelle Delhalle

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcelle Delhalle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcelle Delhalle

Cumuleo