De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Donat Delhaye

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Donat Delhaye
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Donat Delhaye

Cumuleo