De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Demanet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Demanet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Demanet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Demanet

Cumuleo