De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lucien Demanet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Lucien Demanet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Lucien Demanet

Cumuleo