De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van SÚverine Demarez

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door SÚverine Demarez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door SÚverine Demarez

Cumuleo