De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Denis

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Denis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Denis

Cumuleo