De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Denis

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Denis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Denis

Cumuleo