De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valérie Deom

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Valérie Deom
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Valérie Deom
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Valérie Deom

Cumuleo