De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Depelchin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Depelchin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Depelchin

Cumuleo